Privacy verklaring

Privacyverklaring www.gezond-HR.nl

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor de Universiteit Maastricht (UM) en daarom gaat de UM zorgvuldig om met je gegevens. De UM is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Hoe de UM jouw privacy waarborgt is uiteengezet in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring heeft specifiek betrekking op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.gezond-HR.nl. Informatie over verwerkingen in het kader van het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de MAISE-toolkit worden via het toestemmingsformulier dat elke deelnemer invult verstrekt.

De UM heeft bovendien een algemene privacyverklaring, welke je kunt vinden op www.maastrichtuniversity.nl. Deze algemene privacyverklaring regelt de verwerkingen die niet specifiek in de privacyverklaring www.gezond-HR.nl of het toestemmingsformulier worden toegelicht. Hier en daar zal er worden verwezen naar deze algemene privacyverklaring voor meer informatie.

Contactgegevens

Heb je vragen over deze privacyverklaring, wil je meer weten over hoe de UM omgaat met persoonsgegevens of heb je misschien een klacht, dan kan je terecht bij:

Universiteit Maastricht

T.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming

Postbus 616

6200 MD Maastricht

privacy@maastrichtuniversity.nl

Je kunt de functionaris voor gegevensbescherming van de UM bovendien rechtstreeks bereiken via fg@maastrichtuniversity.nl.

Welke persoonsgegevens de UM verwerkt

In het kader van de website www.gezond-HR.nl kan de UM de volgende persoonsgegevens verwerken:

De inlognaam en het wachtwoord ontvang je van de UM. Daarna kun je deze verwijderen. Het wachtwoord is dan niet meer bekend bij de UM. De gebruiksstatistieken en de feedback ontvangt de UM rechtstreeks van jou.

Bijzondere persoonsgegevens

Via de website www.gezond-HR.nl verwerkt de UM geen bijzondere persoonsgegevens.

Doeleinden

Het doel van de verwerking van de bovenstaande persoonsgegevens is het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Verwerkingsgrond

Wanneer de UM jouw persoonsgegevens verwerkt, dan is deze verwerking gebaseerd op een verwerkingsgrond. Een verwerkingsgrond is de reden waarom persoonsgegevens worden verwerkt.

Voor de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens is de verwerkingsgrond de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden door de UM niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te realiseren of om te voldoen aan een wettelijke plicht. De bovenstaande persoonsgegevens worden bewaard tot aan het einde van het onderzoeksproject, dat vooralsnog gepland staat in 2022.

Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen de UM zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat enkel de personen die je persoonsgegevens moeten verwerken toegang daartoe hebben. Je persoonsgegevens worden niet met derden buiten de UM gedeeld.

Jouw rechten

De privacywetgeving geeft jou een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Deze rechten staan hieronder kort benoemd. In de algemene privacyverklaring op www.maastrichtuniversity.nl vind je meer informatie over elk van deze rechten en hoe je deze rechten uitoefent.

Je hebt het recht op inzage, correctie en wissing van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht de verwerking te laten beperken, je gegevens over te laten dragen aan een andere partij en het recht om bezwaar te maken wanneer er wordt verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang.

Wanneer je een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen kan je daarvoor schriftelijk contact opnemen met privacy@maastrichtuniversity.nl of rechtstreeks met functionaris voor gegevensbescherming via fg@maastrichtuniversity.nl.

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de UM, kun je hierover contact opnemen met de UM via bovenstaande contactgegevens. Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dat moet doen.