Over Gezond HR

Gezond HR biedt een online stappenplan voor HR-managers en leidinggevenden. Het doel is om, samen met praktisch opgeleide medewerkers, tot een gezondere werkplek te komen en daarmee de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers te bevorderen. Gezond HR biedt een centrale plek met concrete handvatten om, samen met je medewerkers, een gezondere en duurzamere werkplek te organiseren. Het belangrijkste is om in gesprek te gaan met je medewerkers, ofwel de dialoog aan te gaan. In iedere stap betrek je je medewerkers (Bekijk de tabel voor mate van dialoog en betrokkenheid per taak). Wij hebben tools verzameld die jou kunnen helpen. Jij kiest welke tools het beste passen bij je medewerkers. Jij zorgt voor het proces, en laat je voeden door de ideeën en inbreng van je medewerkers.

Wat zien we in onderzoek?

Onderzoek laat zien dat veel bestaande aanpakken op gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer niet goed aansluiten bij de behoeften en leefwereld van praktisch opgeleide medewerkers. Vaak bedenk je als leidinggevende/ HR-manager iets, maar werkt het niet of jouw idee bereikt de medewerkers niet. Je biedt van alles aan om de medewerkers zo gezond mogelijk te laten werken, maar er gebeurt niks. Hoe komt dit? Dit komt omdat je medewerkers zich niet genoeg betrokken en aangesproken voelen. Oplossingen worden ontwikkeld zonder de doelgroep er zelf bij te betrekken. Dit heeft als gevolg dat de bereidheid om deel te nemen laag is en een positief resultaat uitblijft.

Wat is de meerwaarde van Gezond HR?

HR-managers en leidinggevenden worden door Gezond HR geholpen om stapsgewijs iedereen bij de plannen voor gezond en duurzaam werken te betrekken. Jij beslist samen met je medewerkers over een betere aanpak voor gezond werken, die beter aansluit bij hun behoeften en leefwereld. Je medewerkers weten heel goed hoe het er op de werkvloer aan toegaat, ook als jij er niet bent.

Het idee achter Gezond HR is dat door je medewerkers vanaf het begin te betrekken, door samen aan de slag te gaan en door continue de dialoog te voeren, de kans op succes wordt vergroot. Je medewerkers voelen zich gezien, vertrouwd en raken meer betrokken. Medewerkers worden serieus genomen, er wordt naar hen geluisterd en zij worden uitgenodigd mee te denken en mee te beslissen over wat er op de werkvloer gebeurt. Het maakt niet uit hoe groot of klein de aanpak is die jullie kiezen en uitvoeren, samen ben je bezig om een cultuur te creëren waarin een verbetering wordt doorgevoerd. Het uiteindelijke doel is een betere gezondheid en inzetbaarheid van je medewerkers.

Hoe is Gezond HR opgebouwd?

Gezond HR bestaat uit 8 verschillende stappen. Deze stappen geven je houvast, ook als het even tegenzit. De 8 stappen geven richting, maar zijn geen keurslijf. Jij bepaalt welke taken en tools je binnen die 8 stappen uitvoert en gebruikt. De tools zijn gebaseerd op de dialooggerichte aanpak. Blijkt nu dat je een tool prettig of handig vindt, dan kan je je eigen persoonlijke toolkit samenstellen. Alles draait om de dialoog en samen aan de slag gaan!

Ons team

Prof. dr. Angelique de Rijk, Maastricht University

Prof. dr. Hans Bosma, Maastricht University

Dr. Inge Houkes, Maastricht University

Drs. Emmelie Hazelzet, Maastricht University