Informatie en contact

Onderzoek laat zien dat veel bestaande aanpakken op gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer niet goed aansluiten bij de behoeften en leefwereld van praktisch opgeleide medewerkers. Vaak bedenk je als leidinggevende/ HR-manager iets, maar werkt het niet, of jouw idee bereikt de medewerkers niet. Je biedt van alles aan om de medewerkers zo gezond mogelijk te laten werken, maar er gebeurt niks. Hoe komt dit? Dit komt omdat je medewerkers zich niet genoeg betrokken en aangesproken voelen. Oplossingen worden ontwikkeld zonder de doelgroep er zelf bij te betrekken. Dit heeft als gevolg dat de bereidheid om deel te nemen laag is en een positief resultaat uitblijft.

Wat is de meerwaarde van Gezond HR?

Gezond HR helpt HR-managers en leidinggevenden om stapsgewijs iedereen bij de plannen voor gezond en duurzaam werken te betrekken. Je beslist samen met je medewerkers over een betere aanpak voor gezond werken, die beter aansluit bij hun behoeften en leefwereld. Je medewerkers weten heel goed hoe het er op de werkvloer aan toegaat, ook als jij er niet bent. Het idee achter Gezond HR is dat door je medewerkers vanaf het begin te betrekken, door samen aan de slag te gaan en door continue de dialoog te voeren, de kans op succes wordt vergroot. Je medewerkers voelen zich gezien, vertrouwd en raken meer betrokken. Medewerkers worden serieus genomen, er wordt naar hen geluisterd en zij worden uitgenodigd mee te denken en mee te beslissen over wat er op de werkvloer gebeurt. Het uiteindelijke doel is een betere gezondheid en inzetbaarheid van je medewerkers.

Momenteel zit het project in een pilot fase met een selectie van bedrijven (meer informatie over het project). Heeft u specifieke vragen of wilt u meer informatie ontvangen dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.